Monday 29 June 2009

உனைத் தேடும் கண்கள்

நீ வருவாய், நீ வருவாய், உன்னை நினைத்து ஏங்கும் கண்கள்
கடற்க்கரை நாடும் அலைகளைப்போல் உன்னைத் தேடும் கண்கள்

மணத்தில் மயங்கி, மலரைத் தேடிக்கொண்டு இங்கும் அங்கும்
அலையும் ஒவ்வொருப் பட்டாம்பூச்சிப்போல் உன்னைத் தேடும் கண்கள்

மலை இறங்கி, நிலம் தாண்டீ, கரை எங்கே கரை எங்கே
கடலைத் தேடீக்கொண்டு ஓடும் ஆறுபோல் உன்னைத் தேடும் கண்கள்

கடலிருந்து காற்றை வழி கேட்டு, வானை வழி கேட்டு,
புவியைத் தேடி வரும் கார்முகில்போல் உன்னைத் தேடும் கண்கள்

ஆயிரம் ஆண்டு ஒரே வேட்கையில் தன்னை எரித்துக்கொண்டு
ஆதவனைச் சுற்றி வரும் வால்மீன்போல், உன்னைத் தேடும் கண்கள்

உன்னை புகழ சொல் இல்லாமல் இருக்கிறான் 'வழிப்போக்கன்',
கண்ணனை நாடி பாடிய மீராப்போல், உன்னைத் தேடும் கண்கள்

Whine

All the poems in
the world do not touch the heart
like a single whine.

Saturday 27 June 2009

Friends, Romans, and countrymen

Friends, Romans, and countrymen dears,
On interest lend me your ears,
I'll triple them, so have no fears,
As yet.

Yin and Yang

If Yin and Yang were
ionized, you'd have a large
quantity of salt.

Sugar, spice and everything nice

Girls are made of sugar and spice,
And everything considered nice;
But you come to know in a trice -
They nag.

Tall, dark and handsome

Most girls would like a guy who's tall.
If handsome he'll have them in thrall,
And if he's rich, he'd have it all.
Not dark.

OR

Girls like tall men who light a spark
A handsome face does make a mark.
The third adjective is not dark,
It's rich.

Loser

When at first you do not succeed,
Try, try again to do that deed,
Third attempt you must then concede,
Loser!

Thursday 25 June 2009

Crescent

Newborn crescent moon,
veiled, masked, obscured by the clouds,
yet shines through, smiling.

Wednesday 24 June 2009

ﻛﻮﺭﻩ ﰷﮔﺰ


ﺟﺐ ﺗﻚ ﺍﺳﮯ ﻧﺎ
ﻣﻨﺰﻭﺭ ﻣﻴﺮﮮ ﻧﺰﻣﻮﮞ ﰷ
ﰷﮔﺰ ﻛﻮﺭﻩ ﮨﮯ

कोरा कागज

जब तक उसे न
स्वीकार, मेरी कविता
कोरा कागज है |

Sorditudo

Nisi approbet
ea, omnis quod scribo
est sorditudo.

Amici

Poetae duo
amici: ruptor cordis,
liber verborum.

साथी

कवि के सच्चे
दो साथी: हृदय तोड़ने
वाला और शब्दकोश|

Amour

Elle ne ressemble
que, le coeur s'élance. Le vieil
amour brûle toujours.

Paperasse

À moins qu'elle n'aime, tous
les poèmes que j'écris sont
tant de paperasse.

L'extase

Quand la pluie lève
sa voilette brumeuse, les yeux
se remplissent d'extase.

Unions

If the moon and stars
had unions, there would be no
incandescent lamps.

Danse

La belle fille danse parce
qu'il pleut enfin, jeunes hommes dansent
parce qu'elle danse enfin.

Amis

Deux amis restent vrais
au poète: la briseuse des
coeurs, le dictionnaire.

Friends

Two friends stay true to
poets, a breaker of hearts,
a dictionary.

First rain

The pretty girl
dances in the first rain, the boys
dance because she does.

Gratitude

I may run out of
words to say thanks to you, but
gratitude lives on.

Celebrate

I run out of haiku
to celebrate monsoon.
The rain does not stop.

Monsoon morning

Unhappy runny
nose, happy tearful eyes.
First monsoon morning.

Patience

The rains teach patience:
when they lift their misty veil,
eyes well up with bliss.

Nirvana

Ryot's nirvana,
municipal contractor's doom.
Rains touch earth at last.

Fire

Between showers, the
vengeful sun pours down fire.
Monsoon is here.

Natural Selection

My heart leaps, she talks
of natural selection.
Will she select me?

Tuesday 23 June 2009

Poems

On the days there's rain
my pen keeps leaking poems;
most days there's famine.

Write

Watching trees and herbs
I write, sometimes a ghazal,
sometimes a haiku.

दोहा

एक समान - वेद व्यास
की महाभारत, कबीर
का नन्हा दोहा|

Stars

City lights restrict
the stars to national parks, like
endangered species.

OR

Are the stars brighter
today, or is it just that
the streetlights are off?

Monsoon

The sweet night breeze turns
senryu into haiku.
Monsoon is here.

Earth

The birds quieten,
but listen close, the seeds sing.
Monsoon is here.

OR

The birds quieten,
but listen close, the earth sings.
Monsoon is here.

Jasmines

The city air cleansed,
I can smell jasmines again.
Monsoon is here.

Rain

The rain falls again,
when the wind tickles the trees.
Monsoon is here.

River

The river swells enriched,
more silver than the moon.
Monsoon is here.

OR

River waters swell
up, more gibbous than the moon.
Monsoon is here.

Air

By night the forest's
many-scented air revives.
Monsoon is here.

Sunday 21 June 2009

Monsoon

Likee a guilty lover
overcompensating,
the monsoon arrives.

सोनेट हेलेन

रोशनदान जलाए, तुम अपनी ज़िन्दगी की शाम में,
वहशत में नशीन, आहिस्ता, आहिस्ता आहें भरकर
तुम कहोगी, मेरे अशीर दोहराते, ता'ज्जुब करकर,
खुद रोनसार्द ने दाद दिया था, ज़िन्दगी के सहर में|

उस वक़्त एक ना होगा ख़िदमतगार, जो हाल-ए-मलाल में,
ग़फलत में डूबता हुआ तुम्हारे शिकवे ना सुनकर,
पर मेरा ज़िक्र होते बक्षेगा यक लख़्त नींद से उठकर,
उस शा'यर को जिसने तुम्हें अबरी किया नज़्मों में|

मैं तो गढ़ा रहूँगा ज़मीन तले, एक याद बने
तुम ज़'इफ, गिलाह करोगी हर लम्हा, नाशाद बने|
मेरा आरामगाह पीपल की ठंडी पनाह में होगा

तुम तन्हा बुज़ुर्गा अपने गुमान का करोगी ज़ार|
मेरा ऐतबार करो तो कल का ना करो इन्तेज़ार
बटोरो हर गुलाब जो आज तुम्हारे राह में होगा|

Transcreated from Pierre de Ronsard's Sonnet pour Hélène. I have tried to keep the structure intact, except for interchanging lines 10 and 11 for sake of rhyme, and changing the original's myrtle to the more familiar peepal, and removing references to spinning wool.

Saturday 20 June 2009

लम्हा , ﻟﻤﮩﺎ


ﮨﺮ ﻟﻤﮩﺎ ﺍﹽﻣﻴﺪ ﺍﺑﮭﺮﻛﮯ ﻣﺮﺟﮭﺎﯼ
ﻛﻪ ﺗﻢ ﺁﻭﮔﯽ ، ﺍﺑﮭﯽ ﺗﻢ ﺍﻭﮔﯽ
ﻟﻤﮩﺎ ﻟﻤﮩﺎ ﺟﺘﻜﮯ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺑﻨﮯ
ﻧﺎ ﺗﻢ ﺁﻳﯽ ﻧﺎ ﺗﻤﮭﺎﺭﯼ ﭘﺮﭼﮭﺎﯼ
ﺁﺧﺮ ﺟﺐ ﺍﹽﻣﻴﺪ ﮨﺎﺭﻛﮯ ﻭﺍﭘﺲ ﻣﮉﺍ
ﺑﺎﺭﺵ ﻛﯽ ﺑﻮﻧﺪﻭﮞ ﺳﯽ ﺗﻨﮩﺎﺭﯼ ﺍﻭﺍﺯ
ﮨﻠﻜﯽ ﮨﻠﻜﯽ ﺳﯽ ، ﭨﭙﭩﭙﺎﻧﮯ ﻟﮕﯽ
ﭘﹷﻴﻤﺎﻧﺎ ﺑﮭﺮﺍ ، ﻣﹷﻴﮟ ﺧﻤﺎﺭ ﮨﻮ ﮔﻴﺎ


हर लम्हा उम्मीद उभरके मुरझाई
कि तुम आओगी, अभी तुम आओगी
लम्हा लम्हा जुतके ज़माना बने
ना तुम आई ना तुम्हारी परछाई
आख़िर जब उम्मीद हारके वापस मुडा
बारिश की बूँदों सी तुम्हारी अवाज़
हलकी हलकी सी, टिपटिपाने लगे
पैमाना भरा, मैं ख़ुमार हो गया

Frogs

Celebrate! The frogs
have chosen. King Stork to reign
in place of King Log.

Thoughts

When wise thoughts drain out,
foolish ones sustain. I must
write to remain sane.

Pitcher

May thy pitcher be
never empty, may my pen
cease not to praise thee.

ग़ज़ल

कहानी शाद हो, नशाद हो, ग़ज़ल में भुलाता चला गया
हर ग़म, हर ख़ुशी का बयान ग़ज़ल में घुलाता चला गया

Sick

The employees of
a sick company cannot
afford to fall sick.

Friday 19 June 2009

ग़ुस्सा

दुनिया की ज़िल्लत पर ग़ुस्सा करता था,
अमन की तलाश में भटकता फिरता था,
एक दिन ज़माने ने ज़ुल्म करना छोड़ दिया,
उसी रोज़ जब ग़ुस्सा करना छोड़ दिया था

Wednesday 17 June 2009

Train windows

Train windows:
most of the time
they show me
the scenery without,
in tunnels
they suddenly
turn the gaze within,
showing up
the crude voyeur I am.

Traveller

Intercity
traveller adores passing thatched
huts he won't live in.

Escape

The train escapes the
city into a vast ocean
of soothing...brown!

Train window

Through a train window –
mighty hills, pretty flowers,
naked human bums.

Beggar

Rushing commuters
wake railway beggar, bedroom
turns into office.

Window seats

The world would be a
better place if window seats
were kept for poets.

8:12 local

Poems die in the
8:12 Borivli local,
sweating mind despairs.

Poems

Some nights I can see
the clouds, the trees,
the city lights,
the people sleeping
on the platform
and
I have no poems to write.
Next morning
in the rush-hour
stuck between sweating men
in the train,
when I can't even
move my hand
twenty things will float
in my brain,
itching to be written.

Jasmine

The fresh scent of a
single jasmine bloom drives the
day's fatigue away.

Haiku

Haiku: Japanese
microblogging centuries
ahead of Twitter.

साकी साथ निभाना , ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﹻﺒﮭﺎﻧﺎ


ﺩﺭﺩ ﻭ ﻏﻢ ﰷ ﭘﹷﻴﻤﺎﻧﺎ ﻛﺒﮭﯽ ﻛﻢ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ
ﻛﻪ ﺍﺳﻜﯽ ﻧﺎﻣﹷﻮﺟﻮﺩﮔﯽ ﰷ ﺳﺘﻢ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ

दर्द ओ ग़म का पैमाना कभी कम ना हो, साकी साथ निभाना
कि उसकी नामौजूदगी का सितम ना हो, साकी साथ निभाना

ﺍﺳﻜﮯ ﭼﺸﻢ ﯼ ﻣﺴﺖ ﰷ ﻧﺸﻪ ﻋﺎﺭﺿﯽ ﮨﮯ ، ﮨﻮﺵ ﺁﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﺩﻳﺮ ﻧﮩﻴﮟ
ﺍﻥ ﺁﻧﻜﮭﻮﮞ ﺳﮯ ﺳﭽﹽﺎﯼ ﰷ ﺑﮭﺮﻡ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ


उसके चश्म ए मस्त का नशा 'आरज़ी है, होश आने में देर नहीं
उन आँखों से सच्चाई का भरम ना हो, साकी साथ निभाना

ﺟﻮ ﻣﺬﮨﺐ ﻛﮯ ﻓﺪﺍﻳﻴﻦ ﺑﻨﮯ ﭘﮭﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ، ﺍﻧﺴﮯ ﻣﻴﮟ ﺑﮭﺎﮒ ﺁﻳﺎ
ﰷﻓﺮ ﻛﮩﻼﻳﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﰷ ﺷﺮﻡ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ

जो मज़हब के फिदायीन बने फिरते हैं, उनसे मैं भाग आया
काफ़िर कहलाये जाने का शरम नहीं, साकी साथ निभाना

ﺟﺴﮯ ﻣﹷﻴﻨﮯ ﻓﺮﺯ ﺳﻤﺠﮭﺎ ، ﺍﺳﮯ ﺍﺣﻞ ﯼ ﺳﻔﺎ ﻧﮯ ﺧﺪﮔﺮﺯ ﻛﮩﺎ
ﻛﻪ ﺷﻜﻮﮮ ﻏﺎﻳﺐ ﮨﻮﻧﮕﮯ ﻳﻪ ﻭﮨﻢ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ

जिसे मैंने फ़र्ज़ समझा, उसे अह्ल ए सफ़ा ने ख़ुदगर्ज़ कहा,
के शिकवे ग़ायब होंगे यह वहम ना हो, साकी साथ निभाना

ﻧﺴﻞ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻛﯽ ﺯﹽﻣﻴﺪﺍﺭﯼ ﺧﻮﺏ ﺍﺩﺍ ﻛﯽ ، ﻛﹷﻮﻥ ﻣﻴﺮﺍ ﻣﺸﻜﻮﺭ
ﺟﺐ ﻛﺴﯽ ﰷ ﭘﻨﺎﻩ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺭﺣﻢ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ

नस्ल ओ ख़ून की ज़िम्मेदारी ख़ूब अदा की, कौन मेरा मशकूर?
जब किसी का पनाह ना हो, रहम ना हो, साकी साथ निभाना

ﻧﻈﻢ ﻭ ﻏﺰﻝ ﻟﻜﮭﻨﺎ ، ﻗﺎﻓﻴﮯ ﻣﻼﻧﮯ ﰷ ﻃﻠﺐ ﭘﺎﻻ ﮨﮯ
ﭘﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﺮﯼ ﺣﺮﻡ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ

नज़्म ओ ग़ज़ल लिखना, क़ाफिये मिलाने का तलब पाला है,
पर मसनू`ई त`आरीफ़ मेरी हरम ना हो, साकी साथ निभाना

ﻭﻩ ﺗﻤﮩﺎﺭﮮ ﮨﯽ ﻣﹷﻴﺨﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﺁﺗﺎ ﺭﮨﻴﮕﺎ ﺧﺎﻧﺎ ﺑﺪﻭﺵ
ﺟﺴﻜﮯ ﻧﺴﻴﺐ ﻣﻴﮟ ﻛﻮﯼ ﻧﺸﻴﻤﻦ ﻧﺎ ﮨﻮ ، ﺳﺎﻛﯽ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺒﮭﺎﻧﺎ

वो तुम्हारे ही मैख़ाने में आता रहेगा 'ख़ाना बदोश'
जिसके नसीब में कोई नशेमन ना हो, साकी साथ निभाना


Urdu typed with the help of http://tabish.freeshell.org/u-trans/uconvert.html
Keychart at http://www.freewebs.com/rizwanrizvi/keychart.html

Monday 15 June 2009

Abuses

Commuters heading
home trade choicest abuses
more for fun than fight.

Pune renku

Kasba Ganpati:
A saffron stone with two eyes
that watch forever.

Sadashiv Peth: where
crumbling temples to God sit
besides Mammon's beasts.

PMT bus: an
effective marketing trick
to sell two-wheelers.

Aundh: where Pune
for some strange reason tries to
become like Mumbai.

Deccan: a place where
Pu La's Pune still tries to
hold on to its soul.

Vishrambaugwada:
where royal nautch-girls' ghosts haunt
anodyne babus.

Saturday 13 June 2009

Maxim Gorky

Since it's difficult
to read Maxim Gorky, most
folk stick to Maxim.

ख़बरदार

ख़बरदार: आज जो ख़ुदा के नाम से बहका रहा है
कल उसी जुनून से उस के ख़िलाफ़ भी उकसाएगा|

സ്വഭാവ ദര്‍ശനം

ഉണ്ണുക്കഴിഞ്ചു
ഉറങ്ങും: എന്നുടെ
സ്വഭാവ ദര്‍ശനം

Spellings checked on http://www.mashithantu.com/malayalam-dictionary/nighantu.html
Typed on http://www.higopi.com/ucedit/Malayalam.html

उस्ताद की वाहवाही

उस्ताद की वाहवाही सुनने को ज़िन्दगीभर तरसता रहा,
ज़माने के तारीफ़नामों को मैं नज़र अन्दाज़ करता रहा|
मरते दम उस्ताद ने कहा, "हुरूर तेरे फन को हरा न दे,
तालियाँ बजाने उठे हाथों को हर बार दबाते रहा||

استاد کی واہواہی سنٌے کہ لیے زندگی بھر ترستا رہا
زمانے کہ تعریفنموں کو مےں نظر انداز کرتا رہا
مرتے دم استاد نے کہآ ، "غرور تیرے فن کو ہرا نا دے
تالیاں بجانے اٹھے ہاتھوں کو ہر بار دباتے رہا
- خانا بدوش

(Thanks to http://www.urdukeyboard.com/)

Wise

I seem wise because
I do not say all the stupid
things that I could.

Poet

How vain's a poet -
he'll read bad prose that lauds him
than his own good verse.

Yellow

Bells, oleander,
thespesia and laburnum -
yellow is summer.

Heroes

Cooperate and
life is joy, for suddenly
we are all heroes.

Friday 12 June 2009

Dear Jane

There exist such poems in your eyes dear,
Such as would endow the mundane with wonder.
You are the Muse to whom I must surrender,
For none of my own verses could come near.
Together we've seen joy, despair and fear,
You're my pupil, my guide, my child, my mother.
As eternal friend there could be no other,
But there is some news that you ought to hear.

Her eyes! Her eyes! They seem to hide something sad.
She writes worse than you, I concede that, but then,
Possessive longing, vain anxious desire
Was a feeling between us we never had.
We could remain soulmates till such time as when,
You choose to commit my poems to fire.

Thursday 11 June 2009

Waiting

Palash, Jambhul, Tamhan,
Amaltas, Gulmohar
wait in eerie silence,
as rain clouds dance above.

Amba. Shirish, Naral,
Bhend, Shevari, Pimpal
watch darkening skies
for rain that is promised.

Poems

No poems come from
the master, the disciples
languish in vacuum.

Wilting Flowers

Rotting fruits stink, but
wilting flowers fade away
in tragic beauty.

OR

Wilting flowers cause
me distress, fading away
in tragic beauty.

Flower-seller

Passing by a flower-
seller, I escape my
stress for an instant.

OR

The flower-seller's
scented garlands dispel the
cares of the city.

Wednesday 10 June 2009

चान्दनी

चान्दनी बादलों में से ऐसे छुप छुपकर आई,
जैसे तेरी पायलों की झनकार ज़नाने की
जालियों से आती है|

Moon

The full moon shines
over the city, amidst a
million lights, who cares?

Winds

The cool winds give no
pleasure when they do not keep
the promise of rain.

Stars

The twinkling stars in
the sky annoy the hopeful
eyes that wait for rain.

Dogs

Mating dogs look
bemusedly at scandalised
humans passing by.

Koel

O koel who doth sweetly coo,
With song his beloved doth woo,
I like to have my mornings too.
Shut up!

Wine, Verse and Thou

All I need is a cup of wine,
A book of verses that are mine,
If thou soddest off, I'll be fine.
Sod off!

Wine, Verse and Thou

A flask of wine, a
book of verse, and thou - well, fix
my dinner, wilst thou?

नज़ाकत

वह नहीं कहती, यह उनकी शराफ़त है,
मैं नहीं कहता, यह मेरी बुस्तदिली है|
बेमतलब 'ख़ाना बदोश' लफ्ज़ों का क्या काम,
न कहे कह देना, इश्क़् की नज़ाकत है||

Overturned Lorry

The king of the road
lies dead - forty tonnes of
pitiful helplessness.

Moon

Full-bodied moon,
on its eternal,
pointless journey
around the earth,
guides mortals
home through a
dark forest road.

Tuesday 9 June 2009

Rain-tree at Vile Parle (W)

Tell me, rain-tree
what our city was like when you were a sapling.

Tell me when these
buildings that surround you replaced your sibling trees.

Tell me when this
road was widened stranding you amidst the traffic.

Tell me how you
became a big hindrance instead of a cool shade.

Tell me who let
your branches be cut to let buses pass below.

Tell me how the
skywalk's pillars came up like tombstones beside you.

Tell me rain-tree
when will they cut you down (as) so many tonnes of wood.

Cash, Glorious Cash

Cash,
Glorious cash,
Glorious cash,
Vainglorious cash.

Cash,
Glorious cash,
Glorious cash,
Vainglorious cash.

It sucks the poetry out of the soul,
It drives the melody out of the heart.

It makes good pens write nauseous trash,
It makes rock music into an art.

Cash,
Glorious cash,
Glorious cash,
Vainglorious cash.

Cash,
Glorious cash,
Glorious cash,
Vainglorious cash.

Cash,
Glorious cash,
Glorious cash,
Vainglorious cash.

Cash,
Glorious cash,
Glorious cash,
Vainglorious cash.

It knocks intelligence out of the brain,
It makes the mighty go weak in the knees.

It makes a writer succumb to greed,
And let his book be made a movie.

Cash,
Glorious cash,
Glorious cash,
Vainglorious cash.

Cash,
Glorious cash,
Glorious cash,
Vainglorious cash.

Cash,
Glorious cash,
Glorious cash,
Vainglorious cash.

Cash,
Glorious cash,
Glorious cash,
Vainglorious cash.

You alone can break, you alone can make
Men trade principles to secure their sons.

The sages curse but hang on to you,
Those who don't are poetic ones.

Cash,
Glorious cash,
Glorious cash,
Vainglorious cash.

Cash,
Glorious cash,
Glorious cash,
Vainglorious cash.

Garden Lizards

Forget the peacock.
Who can match garden lizards
in mating colours?

Monday 8 June 2009

Marsh

Waders pick insects
off the green scum on a marsh.
Life is beautiful.

बारिश

सितारों का टिमटिमाना किसे याद होगा,
अब बारिश का टिपटिपाना जो आ गया है!

Americans

Are other humans
so bad, Americans need
alien abductors?

Saturday 6 June 2009

Ronsard

Spurn not an old poet,
your beauty is mortal,
his verses are not.

(In honour of Pierre de Ronsard's sonnet for Hélène.)

Cry

The grey clouds, the cool
winds, the amorous mood cry -
when will the rains come?

Thespesia

Thespesia trees burst
into bloom turn by turn as
monsoon brings new thrills.

Rain

Umbrellas, raincoats,
gumboots are all brought out, the
rain stays in the clouds.

Urbanization

Urbanization:
Jackfruit, jamun, mango give
way to gulmohar.

Emails

Like emails stranded
by slow connections this thought
took long to express.

Friday 5 June 2009

Screen

Thoughts run out, the hand
tires, yet the mobile screen
keeps blinking: write on.

मत आइएगा

लड़ख़ड़ा जाएँगे यह कदम, आप इस गली में मत आइएगा,
यह धड़कनें थम जाएँगी, आप कभी बेपरदा मत आइएगा,
आपका जो दीदार हुआ, न देखा जाएगा कोई और नज़ारा,
इसलिए गुज़ारिश है आपसे, कि ख़्वाबों में भी मत आइएगा|

Camouflage

There are bits of me
I camouflage because I
can't bear to see them.

I keep chained within
myself a bitter male-
volent avenger.

With slender chains of
poetry I bind the cur-
ses I could utter.

I must beware my-
self, I am my greatest friend,
I am my greatest foe.

Schadenfreude

Jackfruit crashes on
SoBoite, the yokels watch
with schadenfreude.

(SoBoite: a resident of South Mumbai, who pretends the rest of India doesn't exist.)

Tamarind

Who knows the pain of
the boy who loves raw tamarind
but can't climb trees?

Bats

The kings of the night
hang upside down by day - the
normal thing to do.

Koel

The koel's call is
sweet to us, to crows it's a
malevolent threat.

Secret code

Thespesia speaks, bees
understand - a secret code
of pink and yellow.

Light and dark

Green hills alternate
light, dark, light, dark, light as the
sun and clouds play games.

Mynas

Why do the mynas
tweet today? Is it because
the sky's raining joy?

Twelve

Out of my nest, I took my first free flight today;
Breaking my cocoon, I stood on my legs today;
The world is now mine, to surrender or conquer -
Child no more, I bought my first full ticket today.

Egrets

Egrets bob up and
down like silk-cotton fluffs with
impeccable grace.

Colour

Colour the skies grey:
voila! Green becomes greener.
The rains pour magic.

Thursday 4 June 2009

Ghazal revised

My sorrows are scattered, like dewdrops on petals
At dawn doomed to vanish, like dewdrops on petals.

My ghazals shall outlive me feeding many loves,
Even though I perish, like dewdrops on petals.

My pleadings to you are just words written on sand,
Which the waves shall vanquish, like dewdrops on petals.

It may seem my love is cursed to be forgotten,
That no one will cherish, like dewdrops on petals.

You may burn my ghazals, my love shall not die,
though I 'Wanderer' perish, like dewdrops on petals.

Falling Rain

I wake to falling
rain, tears pour from my eyes,
poems from my heart.

ठंड़ी हवाएँ

फूलों की खोई महक फिर लौट आई ठंड़ी हवाओं में
मिट्टी की खुशबू फिर से फैलने लगी ठंड़ी हवाओं में
बारिश की बूँदों में भीगे पत्ते और हरे लगने लगे
हंगाम ए बरसात आए, दिल झूम उठा ठंड़ी हवाओं में

यह कृति उमर बहुभाषीय रूपांन्तरक की मदद से देवनागरी में टाइप की गई है|

Wednesday 3 June 2009

Rain

Poets wait with more
agony for poems on
rain than rain itself.

Early bird

It makes the vegetarian squirm,
To see the non-veg eat up, erm,
The early bird that got the worm.
Eeyuck.

Chicken

Joy to the non-veg is given,
who has feasted on a chicken,
which mostly fat worms has eaten.
Eeyuck!

कायकु

तुमसे मॊहब्बत करेंगा
दुनिया से नहीं डरेंगा
सब के हाथ से पिटेंगा
कायकु?

Ogden Nash - A Kaiku

God in his wisdom made the fly.
But then forgot to tell us why.
Wrote Ogden Nash, funny, wry.
So what?

Yellow bells

We plant yellow bells
on roadsides to distract from
concrete's ugliness.

Rain

Grey cloud masks the sun,
thinking it will promise rain,
we delude ourselves.

आज प्रशंसा प्राप्त होगी

आँखें खुलीं इस आशा में कि आज प्रशंसा प्राप्त होगी|
बहुत प्रतीक्षा के बाद कुछ तो आज प्रशंसा प्राप्त होगी|
हर लिखनेवाले के जीवन का यही सहारा है कि
आज कविता पढ़ी जाएगी, आज प्रशंसा प्राप्त होगी||

यह कृति उमर बहुभाषीय रूपांन्तरक की मदद से देवनागरी में टाइप की गई है|

Tuesday 2 June 2009

Tears

No one bears sorrow
in the desert, they cannot
afford the tears.

Prick

One thorn prick, and all
masks are off, the primeval
beast stands up and roars.

Renga

The master recites
one, the disciples match him,
the renga unspools.

आज बरसों के बाद जामुन पर फल उग आए

धयाल, बुलबुल, मैना और कोतवाल फिर झूमे, आज बरसों के बाद जामुन पर फल उग आए|
छोटे-छोटे से काले रंग के बूँद पनपे, आज बरसों के बाद जामुन पर फल उग आए|
फिर डाल-डाल पर बच्चे शोर करेंगे, बच्चे-बच्चे के गले से नीला रस टपकेगा|
मेरे बाग़ में ज़िन्दगी की चहल लौटी, आज बरसों के बाद जामुन पर फल उग आए|

यह कृति उमर बहुभाषीय रूपांन्तरक की मदद से देवनागरी में टाइप की गई है|

Darknesses

I like darknesses.
Darknesses reduce
shapes to shadows.
The let the mind
wander.

I can paint trees any
colour, give flowers
any scent.
I can put faces on
clouds, draw shapes
among the stars.

There are no boundaries,
none greater, none smaller,
all are equal in the dark.

I love the silence of
the dark, its sense of ending,
and a beginning to come.

In the dark, I am free.

மொழி

ஒரு மொழி கற்ருக் கொள்
புது உலகம் பிறக்கும்

Monday 1 June 2009

Ends

A fecund May ends,
has it sucked June dry of its
share of poetry?

Bookmarking

Bookmark and Share